جدول برنامه نشست های همزمان با بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

جدول نشست های جانبی در سالن شماره یک

جدول نشست های جانبی در سالن اصفهان

جدول نشست های خبری بیست و ششمین نمایشگاه نفت

جدول نشست های جانبی در سالن شماره دو

جدول نشست های جانبی در سالن مروارید