شركت حفاري شمال به عنوان يك شركت پيشرو در حوزه صنعت حفاري چاه‌هاي نفت و گاز بر اساس چشم‌انداز تدوين شده شركت، راهبردهاي مهمي را تدارك ديده و توانسته‌است سهم شايسته از بازار حفاري ايران کسب کند.

اين شركت در حال حاضر خدمات فني و حفاري گسترده اي را در زمينه حفاري، خدمات دريايي، سيمانكاري و اسيدكاري، حفاري انحرافي، نمودارگيري از چاه ها، راندن لوله هاي جداري، ابزار و لوازم در گردش، مهندسي گل و سيمان ، پسماند حفاري، چاه پيمايي ، كنترل عمليات حفاري به شركتهاي بزرگ و معتبر ايراني و بين المللي ارائه مي كند.

تاريخچه رويدادهاي مهم شركت حفاري شمال به شرح زير است:

سال 1377

 شركت حفاري شمال به موجب مصوبه هيأت مديره شركت ملي نفت ايران به عنوان يكي از شركت‌هاي بالادستي صنعت نفت به ثبت رسيد

سال 1381

 آغاز فعاليت شركت بر پايه فن‌آوري‌هاي نوين و مديريت دانش محور.

سال 1384

 بهره برداري از سكوي دريايي پايه دار اليما

 بهره برداري از شناورهاي ايران بهشهر و راتا

سال 1385

 بهره برداري از دستگاه حفاري خشكي NDC-110

سال 1387

 تغيير ماهيت شركت به سهامي عام براساس سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي( ابلاغي رهبر معظم انقلاب)

 بهره برداري از دستگاه هاي حفاري خشكي NDC-111 و NDC-112 و NDC-113

سال 1388

 آغاز پذيره نويسي سهام شركت حفاري شمال در بورس اوراق بهادار تهران

انعقاد قرارداد دوساله براي عمليات حفاري در ميدان چليكن تركمنستان توسط دكل پايه دار اليما كه اين قرارداد تاكنون با حسن عملكرد اين شركت تمديد شده است و به عنوان تنها شركت حفاري ايراني است كه در فراسوي مرزهاي كشور فعاليت مي كند.

 بهره برداري از دستگاه هاي حفاري خشكي NDC-114 و NDC-115 و NDC-117

سال 1389

 بهره برداري از دستگاه حفاري خشكيNDC-116

سال 1390

اتمام عمليات حفاري اكتشافي ميدان سردار جنگل در آبهاي ايراني درياي خزر با مديريت و راهبري دستگاه فوق مدرن نيمه شناور ايران اميركبير (كه در مالکیت شرکت نفت خزر است)

سال 1391

 بهره برداري از دستگاه حفاري خشكي NDC-119

 بهره برداري از سكوي دريايي پايه دار سحر يك

سال 1392

 بهره برداري از سكوي دريايي پايه دار سحر دو

حفاري شمال در حال حاضر با مالكيت 9 دستگاه دكل حفاري خشكي و 3 دستگاه سكوي حفاري دريايي پايه‌دار جزو پيشگامان صنعت حفاري مدرن در ايران و منطقه خاورميانه است.