ورود به عرصه هاي نوين راهبرد جديد بزرگترين شركت فراساحلي كشور

شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به عنوان نخستين شركت پيمانكاري عمومي ساخت و نصب سازه‌هاي فراساحلي صنعت نفت و گاز ايران در سال 1372 تأسيس و با پروژه بازسازي و نوسازي تاسيسات دريايي ميدان نفتي ابوذر فعاليت خود را آغاز نمود. از عمده فعاليت‌هاي اين شركت مي‌توان به مهندسي، خريد، ساخت، بارگيري، حمل و نصب سازه هاي دريايي شامل جكت‌ها، سكوها و متعلقات آن، عمليات لوله‌گذاري دريايي و فعاليت‌هاي زير سطحي مربوطه، ساخت و نصب SPM ، حفاري، پيش راه‌اندازي و راه‌اندازي سكو هاي نصب شده و توليد و بهره‌برداري اشاره كرد.

IOEC‌ در حال تقويت و گسترش ناوگان دريايي خود است و مي‌تواند تمامي عمليات نصب و لوله‌گذاري مورد نياز را به انجام رسانده و در عين حال بنا دارد در حوزه‌هاي تعمير و نگهداري O&M)) و اكتشاف و توليد E&P)) نيز فعاليت خود را توسعه بخشد. 

ورود به جرگه شركت هاي اكتشاف و توليد

ورود شرکت به جرگه شرکت هاي اکتشاف و توليد و  تاسيس شرکت اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي - IOEC E&P Company در راستاي ورود اين شركت فراساحلي به حوزه هاي جديد بوده است. شرکت تاسيسات دريايي ايران با توجه به تجربه 25 ساله در بخش نفت و گاز كشور كه با اجراي پروژه‌هاي مختلف داخلي و بين‌المللي با پشتوانه توان مديريت پروژه هاي بزرگ، توان فني مهندسي، زير ساخت هاي متنوع نظير دكل هاي مدرن حفاري و ناوگان شناورهاي عملياتي و دارايي هاي متعدد و به پشتوانه تجارب خود بعنوان پيمانكار EPCIC و EPDC همچنين Operation و توليد از برخي فازهاي پارس جنوبي در كنار استفاده از زيرساخت ها و و امكان تامين فاينانس چه بصورت Project Finance يا Corporate Finance در سال 1395 به عنوان يكي از بازيگران حوزه E&P كشورمان پذيرفته شد.

شرکت تاسيسات دريايي پس از تاييد صلاحيت در حوزه اكتشاف و توليد ابتدا فعاليت تخصصي خود در اين زمينه را در قالب يک SBU آغاز و با انجام مطالعات لازم و استفاده از خدمات مشاورين داخلي و خارجي، شرکت تخصصي اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي (IOEC E&P Company) را تاسيس نمود. اين شرکت همزمان با ايجاد تشکيلات مورد نياز يک شرکت E&P ، نسبت به جذب مديران و متخصصين مربوطه در حوزه مهندسي نفت و اقتصاد و فاينانس و مديريت يکپارچه مجموعه فعاليت هاي اکتشاف، توسعه ميدان و بهره برداري اقدام نمود بصورتيکه هم اکنون پس از امضاء تفاهم نامه طرح توسعه ميدان سهراب با شركت ملي نفت ايران، فعاليت هاي مختلف تهيه MDP و طراحي مدل هاي اقتصادي و بررسي ريسک و تاب آوري را بصورت In House به بهترين وجهي انجام ميدهد.

از جمله اصول مد نظر شركت اكتشاف و توليد تاسيسات دريايي مي توان به مديريت يكپارچه مخازن، توليد صيانتي، استفاده از نيروهاي زبده و تكنولوژي هاي نوين با ديدگاه حفاظت از محيط زيست در راستاي توليد، نگهداشت توليد، بهبود توليد و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربني اشاره نمود.

بهره برداري و نگهداري؛‌ راهبرد نوين تاسيسات دريايي

اين شركت همچنين در راستاي ورود به عرصه هاي جديد ، اجراي پروژه هاي تعمير و نگهداري را به عنوان راهبرد جديد اين شركت با جديت دنبال مي كند.

رويكرد بهره برداري و نگهداري در اين شرکت فراساحلي در سال ۱۳۷۲ به منظور توليد و نصب تاسيسات دريايي مورد نياز صنعت نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گرفت. اين شرکت هم اکنون ورود بلند مدت و پايدار را به عرصه ارائه خدمات بهره برداري  و نگهداري تاسيسات نفت و گاز در خشکي و دريا مد نظر قرار داده است.

شرکت ياد شده با بهره گيري از سرمايه هاي فيزيکي و حرفه اي، درراستاي فعاليت هاي عملياتي تعمير و نگهداري به صورت پويا و قابل اعتماد؛ نيازهاي صنعت را شناخته و پاسخگوي آن مي‌باشد.

تاسيسات دريايي همچنين به عنوان يک پيمانکار عمومي توانسته است با توسعه ارائه سرويس ها در بخش هاي خشکي و فراساحل خود؛ اجراي پروژه ها را با سرمايه هايي شامل کارگاه هاي مجهز خشکي و ناوگان دريايي در اختيار، با موفقيت به اجرا برساند. در اين راستا IOEC موفقيت قابل توجهي را در عرصه‌هاي عمليات لوله گذاري، ‌نصب، هوکاپ و راه‌اندازي به خود اختصاص داده است.

اين شركت با ديدگاهي درازمدت، پروژه محور و مبتني بر اصول مهندسي خدمات تعمير و نگهداري گسترده‌اي را به منظور انجام تمام رده هاي پروژه اي در اختيار دارد. شرکت ياد شده از ابتدا پروژه هاي O&M  را در نظر مي گيرد و بر اساس آن برنامه ريزي مي کند که شامل مطالعات امکان سنجي از طريق عمليات FEED ، EPC و مالي نيز مي شود.

تاسيسات دريايي همچنين از آمادگي مناسبي به منظور انجام فعاليت هاي برنامه ريزي توسعه سيستم ها و آموزش در راستاي نياز هاي اعلام شده کارفرمايان برخوردار است. تاسيسات دريايي ارائه خدمات مشاوره اي مطمئن (Reliable) همچون کنترل هزينه و بهبود ايمني را نيز مد نظر قرار داده است.

توانايي انجام خدمات تهيه و راه اندازي انواع نرم افزارهاي مرتبط با O&M از موارد قابل اهميت در اين زمينه است و يک مجموعه کامل از خدمات به منظوربرنامه‌ريزي، کارکرد و عمليات از جمله بازرسي هاي فني و نگهداري در راستاي حفظ نگهداشت سرمايه هاي توليد در شرکت هاي نفتي متفاوت را ارائه مي دهد. تعهدات اين شرکت مي‌تواند عمليات دانش بنيان از جمله سيستمهاي AIMS  و PIMS ،WIMS   و SIMS  بر اساس اصول ايزو ۵۵۰۰۰ را شامل گردد.

در اين راستا و به منظور آن که بهترين تعامل ميان بازيگران اصلي صنعت و دانشگاه همچنين کارفرمايان احتمالي ايجاد گردد؛ شرکت تاسيسات دريايي نخستين کنفرانس مديريت يکپارچگي دارايي در صنعت نفت و گاز ساحل و فراساحل را در سال ۲۰۱۸ برگزار نموده است.

شرکتIOEC  با توجه به سوابق پروژه اي ساخت، راه اندازي، بهره برداري و نگهداري تاسيسات در پرونده‌ها و تحليل کليه اطلاعات عملياتي؛ احتمال اشتباهات قابل پيش بيني را شناسايي و از طريق آنها توليد راه حل ها به منظور عملياتي کردن پروژه را ارائه مي دهد و اين امکان وجود دارد که بهترين اصلاحات و بهبودها را در زمان بهره برداري به کارفرمايان ارائه نمايد.