گروه انرژی دانا به عنوان یک گروه پیشگام بخش خصوصی، فعالیت خود را در زمینه خدمات نفت و گاز، اکتشاف و تولید )فعالیتهای بالا دستی صنعت نفت( از سال ۱۳۸۰ آغاز نمود و در سال ۱۳۸۲ با ارائه خدمات لرزهنگاری در مناطق نفتی جنوب غربی ایران وارد این بازار شد. خدمات حفاری خشکی و اجاره دکل حفاری، در سال ۱۳۸۵ آغاز و با اجرای پروژههای حفاری دریا در سال ۱۳۷۸ ، با قرارداد حفاری ۲۲ چاه در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی ادامه یافته است و در سال ۱۳۸۹ با قرارداد دیگری، حفاری ۲۲ چاه در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی ادامه یافته است. یک سال بعد، اولین حضور بینالمللی انرژی دانا با انجام دو پروژه لرزهنگاری در پاکستان صورت گرفت. در سال ۱۳۹۳ ، تجارت فرآوردههای نفتی آغاز و در سال ۱۳۹۴ ، مدل حکمرانی شرکتی جدید، راهاندازی شد.

در سال 1395 ، صلاحیت انرژی دانا به عنوان یک شرکت E&P ( Exploration and Production ( در ایران مورد تایید شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. در سال 1396 ، اولین قرارداد ازدیاد برداشت در قالب قرارداد IPC برای میادین آبان و پایدار غرب امضاء و در حال حاضر به عنوان اولین پروژه درحال انجام از دسته IPC ها میباشد.

پروژه نرگسی هم در قالب EPDF و حفاری 4 حلقه چاه توسعه ای با استفاده از دکلهای حفاری ملکی شرکت انرژی دانا، احداث محوطه چاه، احداث جاده های دسترسی و همچنین احداث خط لوله جریانی از محل چاه ها به ایستگاه بهره برداری میدان نرگسی از دیگر پروژه های جاری مجموعه است.

عملیات موفق حفاری 14 حلقه چاه اکتشافی تحت نظارت و کارفرمایی مدیریت محترم اکتشاف نفت، 7 حلقه چاه توسعهای در میدان نفتی آزادگان شمالی و 1 حلقه چاه ذخیره سازی گاز در منطقه نصرآباد کاشان در کارنامه درخشان گروه انرژی دانا می باشد که توسط 3 دستگاه دکل حفاری ملکی HP2000 پایان یافت.

تجربه شرکت، به واسطه گردش کار یکپارچه و نوآورانه، کل زنجیره ارزش بالادستی نفت را از اکتشاف تا تولید پوشش میدهد و انرژی دانا در مجموع با حفر ۴۴ حلقه چاه گازی دریایی در فازهای ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی به ارزش بیش از ۱٫۷ میلیارد دلار و اخیرا اسید کاری فوق العاده با افزایش ضریب تولید 100 %، رکورد قابل توجهی از خود به جای گذاشت. این شرکت رکورد حفاری ۴۹۷ متر در روز را برای چاه SPD16-06 به ثبت رساند و همچنین حفاری بیش از ۶۰۰۰ متر را طی کمتر از دو ماه، با کمترین زمان تلف شده انجام داد. انرژی دانا همچنین در فاز ۱۵ ، عملیات همزمان ) SIMOPS ( را انجام داد که شامل حفاری

چاههای جدید، اسیدکاری و تمیز کردن چاههای پایان یافته همزمان با تولید گاز از چاهها بود. این عملیات در منطقه در نوع خود بینظیر بوده و با بالاترین استانداردهای ایمنی به صورت موفق، مدیریت شد. انرژی دانا در فازهای، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی به ارائه خدمات سیمانکاری و انگیزشچاه پرداختهاست. این شرکت اولین شرکت ایرانی اجراءکننده عملیات اسیدکاری در دریا بدون حضور دکل حفاری میباشد.

بخش ژئوفیزیک انرژی دانا متخصص در انجام عملیات لرزهنگاری دوبعدی و سهبعدی در منطقه خاورمیانه میباشد. این شرکت مجهز به مرکز داده پیشرفته برای پردازش دادهها است. در سال ۱۳۹۲ ، این بخش موفق به دریافت قراردادی برای پروژه بیبی حکیمه شد که بزرگترین قرارداد لرزهنگاری سهبعدی کوهستانی در ایران بود. این پروژه در جنوب غربی ایران واقع شده و محدودهای به بزرگی ۱۶۲۷ کیلومتر مربع را دربرمیگرفت. بیش از 106.000 نقطه شلیک در این پروژه ثبت شد. در سال ۱۳۹۵ این بخش تفاهمنامهای

را با CGG Services SA فرانسه امضا کرد تا در تعریف، اجرا و آمادهسازی و پردازش دادههای لرزهنگاری خشکی در ایران همکاری کنند. عملیات لرزهنگاری و برداشت داده در پروژههای راتانا، صدیقآباد، هیسال و خیپرو از جمله پروژههای این بخش در کشور پاکستان بودهاست.

انرژی دانا دارای یک کشتی انگیزش چاه به نام Deep Cleaner است که میتواند سه فعالیت اصلی انگیزش چاه شامل تزریق اسید، فرازآوری با نیتروژن و شکست هیدرولیکی را انجام دهد. این کشتی سازگار با محیط زیست دارای ظرفیت ذخیرهسازی 90.000 گالن اسید و 18.500 گالن مواد افزایه شیمیایی و همچنین تولید آب شیرین با ظرفیت ۲۵ تن است.

با توجه به ماهیت کاملاً خصوصی گروه انرژی دانا و تجارب بین المللی اینجانب در حوزه نفت ، گاز و انرژی ، بر آن شدیم تا با ایجاد یک بستر کاملا متکی بر دانش مهندسی روز ، علی رغم انجام وظیفه در توسعه، اکتشاف و حفاری پروژه های داخل، دانش و توانمندی مجموعه را در خارج از مرزهای ایران اسلامی هم توسعه دهیم که مهمترین این سر فصلها به قرار ذیل میباشد:

 Engineering Audit,

 EPD Technical, Commercial, Legal and contractual Consultancy

 Drilling Data Structuring, Processing and Management

 Online Drilling Solution Start-UP

 Project Management and Drilling Optimization

 Enhanced Drilling

امیدواریم به پشتوانه توان علمی – مهندسی مجموعه، درایت و باور مدیریت ارشد و لطف خداوند، در توسعه و اقتدار صنعت نفت و

گاز و بخش انرژی کشور، علی رغم تنگناهای ملموس اقتصادی و تجاری حاکم ، کما فی السابق و کانهم بنیان مرصوص، امکان

خدمتگذاری و ارتقاء خود و دیگر شرکتهای همراه و همکار را داشته باشیم.