درباره نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش ایران تنها نمایشگاه تخصصی در حوزه های یاد شده در ایران می باشد که به لحاظ اهمیت در صنایع مختلف از جمله نفت و گاز، ساختمان و زیرساخت، مواد غذایی، صنایع دریایی، پزشکی و غیره کاربرد دارد و در زمره نمایشگاه های استراتژیک در کشورمان به حساب می آید. 
این رویداد بین المللی پلتفرم مهمی است که تلاش می کند آخرین اطلاعات و دستاوردهای روز دنیا را در قالب فضایی واحد به نمایش بگذارد.