حدود یک هفته پیش از برگزاری، توسط مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران و مسئولین برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید میدانی به منظور رعایت موارد ایمنی و انجام دقیق پروتکل های بهداشتی صورت پذیرفت.

مشاهده ویدئو