مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: فعالیت های پژوهشی در راس فهرست اولویت های این شرکت قرار دارد، به طوری که در این زمینه به پیشرفت های مطلوبی دست یافته ایم.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، علی اصولی، در جریان برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، ضمن اشاره به شرایط خاص دریای خزر و سیاست های بالادستی در خصوص فعالیت های شرکت نفت خزر در این حوزه، عنوان کرد: باور اکتشاف، توسعه و تولید در آب های عمیق دریای خزر را در دید مسئولان بالادستی، آن هم با حفاری موفقیت آمیز ۲ حلقه چاه قرار دادیم.

اصولی با بیان اینکه در سال های اخیر برای فعالیت های گسترده توسعه ای و تولیدی در دریای خزر با شرایطی خاص روبرو بوده ایم، افزود: توسعه فعالیت های علمی پژوهشی در دستور کار قرار دارد و بیش از پیش به عملکردهای پژوهشی خصوصا در حوزه اکتشاف هم در بخش خشکی و هم دریا پرداختیم.

وی اظهار کرد: درصدد گردآوری اطلسی از فعالیت های اکتشافی، توسعه ای و تولیدی از گذشته، حال و آینده هستیم و لازمه تحقق این امر آن است که اطلاعات و داده هایی را از کشورهای همسایه و همچنین از فعالیت های اکتشافی خود که می تواند بستر مناسبی برای سایر فعالیت های تخصصی باشد، جمع آوری کنیم.

 مدیرعامل شرکت نفت خزر همچنین به آماده بودن دکل و شناورهای این شرکت اشاره کرد و از انجام مذاکرات با پیمانکاران ایرانی در زمینه های تعمیرات و خدمات خبر داد.