انجمن مهندسی گاز ایران سومین کنفرانس بین المللی "فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی" را در تاریخ ۳ و ۴  اسفند ماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار می‌نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد فرصتی برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشی در زمینه فناوری های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری‌های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی و صنعتی است. همچنین نمایشگاه تخصصی و کارگاه های آموزشی با تمرکز بر فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از شاخص های این رویداد است.

پوستر کنفرانس