با اعلام دبیرخانه بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400) و با توجه به استقبال بعمل آمده از همایش و درخواست پژوهشگران گرامی، فرصت ارائه مقالات تمدید و بر این اساس، پژوهشگران گرامی می توانند تا پایان روز سی ام دیماه 1400 مقالات خود را در فرمت مورد نظر از طریق سایت همایش ارسال نمایند.