در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنعت نفت

قراداد مشارکت پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ایرانی امضا شد

قرارداد مشارکت، مشاوره و نظارت بر تولید صنعتی و توسعه دانش کاتالیست های فرآیند اتیلن اکساید، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در غرفه پژوهشگاه صنعت نفت در نمایشگاه بین الملی صنعت نفت به امضا رسید.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، رییس پژوهشگاه صنعت نفت، پس از امضا این قرارداد در میان خبرنگاران حاضر در جلسه، به اهمیت این قرارداد اشاره کرد و گفت: این قرارداد مربوط به توسعه و تجاری سازی کاتالیست اتیلن اکساید است که در گذشته دانش فنی آن توسط پژوهشگاه توسعه یافته است.

جعفر توفیقی در همین راستا تصریح کرد: اتیلن اکساید یکی از ترکیبات بسیار کلیدی در صنعت پتروشیمی است و کاتالیست های آن نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار است که خوشبختانه پژوهشگاه دانش فنی آن را توسعه و تست کرده است.

وی با بیان اینکه طی این قرارداد، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا قرار است تجاری سازی این کاتالیست را انجام دهد، تصریح کرد: پژوهشگاه قرار است در هر دو فرآیند تجاری سازی و توسعه فناوری این کاتالیست در صنعت نظارت مستقیم داشته باشد.

همچنین جلیل سبحانی رییس هیات مدیره شرکت اکسیرنوین فرایند آسیا، این کاتالیست را در صنعت پتروشیمی بسیار با اهمیت خواند و گفت: پتروشیمی هایی نظیر مارون، بوشهر و اراک هم اکنون نیاز خود را نسبت به این کاتالیست از خارج از کشور برآورده می کنند و با تولید این کاتالیست می توانیم باعث قطع وابستگی شویم.

وی با اشاره به اینکه دانش فنی این کاتالیست مربوط به پژوهشگاه صنعت نفت است، تصریح کرد: دانش فنی کاتالیست مورد نظر در پژوهشگاه و داخل کشور موجود و ارتقا آن بسیار آسان است، جرا که دانشمندان این مجموعه همواره پشتیبان علمی این دانش به حساب می آیند.