در نمایشگاه صنعت نفت انجام شد

امضای موافقتنامه پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پالایش نفت کرمانشاه

موافقت نامه ای با موضوع مطالعه افزایش ظرفیت واحد تقطیر اتمسفریك و انجام مطالعات مهندسی پایه هشت واحد فرآیندی میان پژوهشگاه صنعت نفت و شركت پالایش نفت كرمانشاه ایران به امضاء رسید.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، جعفرتوفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در حاشیه امضای این موافقت نامه روز چهارشنبه ١١ اردیبهشت ماه در نمایشگاه صنعت نفت گفت: این موافقت نامه به تامین دانش فنی برای واحدهای مختلف در پالایشگاه نفت كرمانشاه مربوط می شود.

وی با اشاره به اینكه ارتقاء كیفیت محصولات تولیدی این پالایشگاه در دستور كار قرار دارد افزود: افزایش ظرفیت تولید این پالایشگاه تا ٤٠ هزار بشكه در روز نیز از دیگر. اقداماتی است كه طی این موافقت نامه انجام خواهد گرفت.

توفیقی با بیان اینكه امیدواریم با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت كه در این قرارداد تامین خواهد شد، به نتایج ارزشمندی دست یابیم، افزود : پژوهشگاه صنعت نفت و پالایشگاه نفت كرمانشاه تاكنون همكاری های بسیار گسترده ای را با یكدیگر داشته اند و پروژه های متعددی را انجام داده اند كه خوشبختانه مدیران این پالایشگاه از نتایج این پروژه ها رضایت دارند.

وی ادامه داد: دانش فنی مورد استفاده در این قراردادكاملا تحت لیسانس شركت های خارجی است و امیدواریم با همت متخصصان و محققان پژوهشگاه صنعت نفت به تولید برسد.

گفتنی است این موافقت نامه میان جعفر توفیقی ، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و سهراب براندیشه رئیس هیئت مدیره شركت پالایش نفت كرمانشاه به امضاء رسید.