نمایشگاه بین المللی نفت و گاز بصره - عراق

۳ الی ۵ دسامبر  ۲۰۱۹ برابر با ۱۲ تا ۱۴ آذر 98 - مرکز نمایشگاهی بصره-عراق

 شماره تماس: 09212075101 و 02142917115