به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان محترم در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند نظر به تغییر تعرفه های نمایشگاهی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران (با عنوان اخذ هزینه مازاد جهت پارکینگ نمایشگاه) خواهشمند است کلیه شرکتها نسبت به تصحیح و پرداخت فاکتور نهایی خود اقدام نمایند. ضمنا توجه بفرمایید که فیش های واریزی آپلود شده حتما باید شناسه واریز و شماره حساب یا شماره شبای پرفراژ شده و مهمور توسط بانک باشد. بدیهی است درصورت عدم پرداخت، دسترسی به سایر گزینه های سامانه برای شرکتها میسر نخواهد بود.

باتشکر - ستاد برگزاری نمایشگاه